Kurumlarda
Etik Kod ve Uyum Süreci


Her zaman hayatımızın bir parçası olan etik, 1990’lı yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde çok daha popüler bir konu haline geldi. Bu konunun en önemli muhattapları da tabiki kurumlar oldu. O zamanlardan beri, her gün daha da değer verilen bu kavramın, bu kadar konuşulmasının 3 temel sebebi olduğunu söylüyor Bentley Üniversitesi-İş Etiği Merkezi yöneticisi Michael Hoffman. Bunlar globalleşme, basın ve devlet olarak sıralanabilir.

Şirketler artık globalleşmeye gayret ediyor ve faaliyetleri, ulusal sınırlarını aşıyor. Bu yüzden, ortak değerlerin etrafında bir çalışma düzeni geliştirmeleri gerekiyor. Bunu çalışan ve müşteri memnuniyeti için zaten sağlamak zorunda olan şirketler, işin içine teknoloji ve sosyal medya girince en ince ayrıntılara bile dikkat etmeye başladılar. Ee etik dışı bir durumun, dakikalar içinde binlerce insan tarafından duyulması içten bile değil. Bir yandan hükümetlerin de konuya karşı duyarlılıkları artmaya başladı ve yasal yollarla özellikle kurumlardaki etik dışı davranışları en aza indirebilmenin yollarını arar oldular.

Kurumların etik programları altında eğitimler verdiklerine, etik kodlar ve etik hatlar oluşturduklarına şahit oluyoruz. Bunu yapmalarının sebebi, paydaşlarının şirkete olan bağlılığını ve motivasyonunu yükseltmek, devlet kontrolündeki muhtemel sorunlarla daha az karşı karşıya kalarak ağır cezalardan kurtulmak ve şirket ekonomisini geliştirmek diyebiliriz. Yapılan bir çok araştırma, etik değerlere önem veren şirketlerin finansal olarak daha iyi performans sergilediklerini ispatlıyor.

Peki bir kurumda etik dışı davranışları önlemek için neler yapılabilir? Belki bir etik bölümü kurulabilir ya da hali hazırda çalışanların dahil olabileceği bir etik programı oluşturulabilir. Bu bölüm, riskleri en aza indirmek için projeler üretmelidir. Etik ihlallerinin bildirilebileceği bir etik hat (telefon hattı ve mail adresi olabilir) oluşturmalı ve gelen şikayetler için derhal çözüm üretmelidir. Şirketin etik kodlarının yazılması ve çalışanlar tarafından benimsenmesine yardımcı olmalıdır. Burada bilinçlendirme çalışmaları oldukça önemli. Bu çalışmaların başında da eğitimler geliyor. Çalışanların tüm etik davranışlara hakim olmasını sağlayacak ve hataya yer bırakmayacak bir eğitim, onlara sunulmalıdır.

Biz de şirket olarak, konunun öneminin farkındayız. İş ortaklarımızın daha güzel bir çalışma ortamı yaratmalarını sağlamak bizi de çok mutlu eder dedik ve bu konuda iki tane eğitim ürettik:

- İşyerinde Etik ve Uyum Yönetimi

- Etik Kodlar

İlk eğitimimizde daha çok iş etiği ve şirketlerin uyum süreçlerinde çalışanların rolü üzerine yoğunlaşırken, Etik Kodlar eğitimimizde her şirketin sahip olması gereken etik kodları işliyoruz. Tabi her şirketin etik kodları birbirinden farklı olabilir. Burada, isteğe bağlı olarak, eğitimler üzerinde özelleştirmeler de yapabiliyoruz. İnteraktif ve akılda kalıcı bir eğitim üretmek için çok uğraştık çünkü herkesin etik kuralları tam olarak anlamasının başarı için şart olduğunu düşünüyoruz. Vakalarla desteklediğimiz bu eğitimi, şirketler için özelleştirebiliyoruz. Kendi sektörlerinden ve kurumlarından örnekler görmek, çalışanları daha da motive edecektir.


Daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Merak ettiğiniz her şey için

info@hielearning.com

Bizi arayabilirsiniz

+90 (216) 504 08 76