Kurumlar için
Rekabet Hukuku Uygulamaları


Son yıllarda şirketler, rekabet hukuku kapsamında ciddi çalışmalar yürütmeye başladı. Bunun belki de en önemli sebebi, Rekabet Kurumu’nun bazı ihlallere verdiği yüksek cezalar oldu. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden ve medyadan da takip edilebilen bu haberler, tüm şirketleri tedirgin etti. Çünkü yakın zamana kadar, bir çok şirket, Rekabet Kurumu’nun varlığından ve yaptırımlarından haberdar değildi. Haberdar olanlar da yaptırımların sonuçlarının bu kadar ağır olduğunu bilmiyordu.

Halbuki, Rekabetin Korunması hakkındaki kanun 1994 yılında kabul edildi. Genel anlamıyla Rekabet Hukuku, sağlıklı ve hukuka uygun bir rekabet ortamının oluşturulmasını hedefleyen her türlü kanuni düzenlemeyi ifade eder. Rekabet Kurumu ise sektör fark etmeksizin, tüm şirketleri denetlemekle yükümlüdür. Burada konu, hukukçuların konusuymuş gibi algılanabilir ancak riskler aslında şirketlerin esas fonksiyonlarını icra edenlerin eylemleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bu risklerin en aza indirilme sürecindeki en temel adım, çalışanların ve yöneticilerin bilinçlendirilmesidir. Çalışanlar, hangi durumların rekabet ihlaline yol açabileceğini öğrenmeli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelilerdir. Şirketler de bunun sadece iyi bir eğitimle olacağının farkına varmaya başladı. Biz de Hi e-learning olarak, öğrenmeyi kolaylaştıran, eğlenceli hale getiren bir Rekabet Hukuku e-eğitimi tasarladık. Şirketler bu e-eğitimi çalışanlarına online olarak vermeyi tercih ediyorlar. Çünkü emek ve bütçeden tasarruf ederken, çalışanlarının da zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim almalarına olanak sağlamak istiyorlar.

Yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onu gibi farklı ve ağır cezalara katlanmak istemeyen şirketlerin, yani tüm şirketlerin, mutlaka çalışanlarını bilinçlendirmelerini tavsiye ediyoruz.


Daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Merak ettiğiniz her şey için

info@hielearning.com

Bizi arayabilirsiniz

+90 (216) 504 08 76