Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
MASAK Kurum Politikaları


Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda uluslararası kamuoyunun gittikçe artan hassasiyetine paralel olarak, ülkemizde de mevcut uygulamaların güçlendirilmesine büyük önem veriliyor. Saygın bir imaj yaratmaya ve bunu korumaya çalışan şirketler de bu konuya yasal yaptırımların ötesinde, sosyal bir sorumluluk olarak bakıyor.

PWC Küresel Ekonomik Suçlar (2016) araştırmasına göre uluslararası para aklama işlemleri ve hareketlerinin yıllık kabaca 1-2 Trilyon USD olduğunu ve bu tutarın uluslararası gayri safi yurtiçi hasılanın 2% ila 5%’ini oluşturduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra araştırma, her 5 bankadan birinin regülatörler tarafından yaptırıma maruz kaldığını ve finansal hizmetler sektöründe bulunan kuruluşların çeyreğinden fazlasının herhangi bir kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi konusunda risk değerlendirmesi yapmadığını söylüyor. Ülkemizde de bu suçların önüne geçmek üzere çalışmalar yürütülüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ülkemizde suç gelirlerinin aklanması konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yürüten ve elde ettiği sonuçları ilgili makamlara aktaran bir devlet kuruludur. MASAK ile işbirliği içerisinde olmak, şirketlere devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla şirketlerin, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi doğru olarak paylaşma yükümlüğü bulunur. MASAK ile işbirliğinin en önemli adımı, şirket çalışanlarının riskleri en aza indirecek şekilde bilinçlendirilmesidir.

Özellikle çeşitli finans kuruluşlarında, bankalarda, uluslararası ticaret faaliyetinde bulunan şirketlerde, sigorta şirketlerinde ve legal hizmet sağlayan şirketlerde çalışan profesyonellerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. O yüzden şirketlerin çalışanlarına eğitimler vermesi, yasal olarak şirketlerin sorumluluğunu yerine getirmesini sağlar ve olası riskleri en aza indirir. Biz de, Hi e-learning olarak bu konuda, “Suç Gelirlerini Aklanması ve Terörizm Finansmanının Önlenmesi” e-eğitimimizle çalışanların eğlenerek öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz.


Daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Merak ettiğiniz her şey için

info@hielearning.com

Bizi arayabilirsiniz

+90 (216) 504 08 76