E-öğrenme Nedir? Ne İşe Yarar?


Son zamanlarda her kurumun, okulun, hatta bireyin hayatına aniden “e-öğrenme” ya da bir başka deyişle “uzaktan eğitim” kavramı girdi. Pandemi sebebiyle tüm televizyonlarda eğitimin uzaktan nasıl devam ettirileceği tartışıldı. Peki eğitim süreci aksayan sadece okullar mıydı? Tabiki hayır. Kurumlar da bu süreçten oldukça etkilendi. Daha önce bir uzaktan eğitim altyapısına sahip olmayan kurumlar da eğitim süreçlerini nasıl devam ettirecekleri konusunda arayışa girdiler. Tabii burada akıllarına gelen temel soru “E-öğrenme Nedir? Ne işe yarar?” oldu. Başlangıçta bir yatırım gerektiren bu kavramın kurum yönetimi tarafından da özümsenmesi oldukça önemli. O zaman gelin birlikte bu kavramlara ve avantajlarına bir göz atalım.

E-öğrenme, bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecini, teknolojiyi kullanarak zaman ve mekandan bağımsız hale getiren bir öğrenme modelidir. Günümüzde insanlar, cep telefonlarından bile anında online bir eğitime bağlanabiliyor ve öğrenme süreçlerine kesintisiz devam edebiliyorlar. Burada amaç, öğrenmenin önündeki kısıtları en aza indirmek ve kalıcı öğrenmeyi desteklemek. Peki uzaktan eğitim tam olarak ne işe yarar?

Zaman ve Mekan

Uzaktan eğitimin sağladığı en önemli fayda öğrenenin, zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrenme sürecine devam etmesini sağlamasıdır. Senkron eğitimlerde zaman kısıtı olacağından genelde asenkron eğitimler hazırlanarak, öğrenenin istediği zaman istediği yerde eğitime bağlanabilmesine imkan tanınır. Bu şekilde daha özgür bir eğitim ortamı yaratılır.

Emek ve Bütçe Tasarrufu

E-öğrenme sayesinde öğrenme süreci dijital bir ortama taşınır. Bu da, operasyonel emek ve masrafın ciddi ölçüde azaltmasını sağlar. Şirketler için en temelde, çalışanı işten alıkoyma maliyeti ortadan kalkar. Mekan, ulaşım gibi ek maliyetlerin de silinmesiyle eğitim bütçesinin farklı alanlarda kullanılabilmesi mümkün hale gelir. Ve tabii aynı eğitimin uzun süre, farklı sayıda kullanıcılar için tekrar tekrar alınabiliyor olması da bütçe dostu taraflarından biridir.

Dijital Kaynak

Eğitimde, kalıcı öğrenme sağlanabilmesi için tekrar etmenin önemi tartışılmaz. Uzaktan eğitim materyalleri bu anlamda kurumlara, dijital bir kütüphane oluşturma fırsatı sunar. Ayrıca, microlearning olarak adlandırılan “ihtiyaç olduğu anda, ihtiyaç duyulan kadar” bilgiye ulaşma imkanından yararlanabilmek de performansı en çok destekleyen yöntemlerden biridir. İstenildiği anda ulaşılan bir dijital kütüphane, bir kurumun çalışanlarına sunabileceği en önemli kaynaklardandır ve kurum hafızasının oluşmasına da katkı sağlar.

Kişiselleştirme

Herkesin aynı anda ve aynı şekilde öğrenme sürecine girmesi ve odaklanabilmesi aslında mümkün değildir. Dikkatin en üst seviyede verilebilmesinin en önemli şartı, öğrenenin o anda ve ortamda öğrenmeye hazır olduğunu hissetmesidir ve bu özgürlük öğrenen kişiye, ancak uzaktan eğitimle sağlanabilir. Bu durum, kişinin kendi öğrenme sürecini, kendisine göre kişiselleştirmesine imkan tanır. Ayrıca çeşitli etkileşimler ve oyunlaştırmalarla hazırlanan online eğitimlerde de kişiselleştirme yöntemiyle kalıcı öğrenme sağlanır.

Standartlaşma

Aynı eğitmenin bile farklı zamanlarda farklı performans göstermesi oldukça normaldir. İnsanın dahil olduğu her işte olduğu gibi standartlaşma bir ölçüde mümkün değildir. Bu anlamda uzaktan eğitim materyallerinin, her zaman, verilmesi gereken tüm mesajları verdiğinden emin olunması, bilginin belli bir standartta sunulması da e-öğrenmenin önemli avantajlardan biri olarak görülür.

Sınıf içi eğitimin de farklı avantajlarının olduğu açık ancak e-öğrenme ile desteklenen, karma eğitim olarak adlandırılan bir öğrenme süreci tasarlamak öğrenen için çok daha etkili olacaktır. Dijitalleşmeye önem veren kurumların, kurumsal eğitim süreçlerini de uzaktan eğitimle desteklemesi, alacakları faydayı maksimize ederek çalışan ve dolayısıyla kurum performansını iyileştirecektir.

Merak ettiğiniz her şey için

info@hielearning.com

Bizi arayabilirsiniz

+90 (216) 504 08 76