Kurumlar için Online Eğitim

MASAK
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanının Önlenmesi Eğitimi

MASAK Eğitim İçeriği


Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ülkemizde suç gelirlerinin aklanması konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yürüten ve elde ettiği sonuçları ilgili makamlara aktaran bir devlet kuruludur. MASAK ile işbirliği içerisinde olmak, şirketlere devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla şirketlerin, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi doğru olarak paylaşma yükümlüğü bulunur. MASAK ile işbirliğinin en önemli adımı, şirket çalışanlarının riskleri en aza indirecek şekilde bilinçlendirilmesidir. Bu kapsamda, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi eğitimi ise başta finans kuruluşları için oldukça önemlidir. Bu e-eğitimde; Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) görevlerinden, suç gelirleri ile mücadele, kara paranın aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularından bahsedilmektedir.

MASAK eğitimi içerisinde, çalışanların kalıcı öğrenmesine destek olacak, keyifli etkileşimler bulunur. Ayrıca ölçme&değerlendirme için; eğitimin sonunda, kurumların tercihen sunabileceği bir test de yer alır. Online MASAK eğitimi sayesinde, yoğun bir tempoda çalışan profesyoneller, ister cep telefonlarından ister bilgisayarlarından, diledikleri zaman eğitime bağlanabilirler.

Mobil Uyumlu (SCORM2004 / SCORM1.2)


İnteraktif


Ölçme ve Değerlendirme


Bu e-eğitimde, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi konusundaki tüm sorularınıza yanıt bulacaksınız.

Merak ettiğiniz her şey için
info@hielearning.com
Bizi arayabilirsiniz
+90 (216) 504 08 76